دندان پزشکی کیانا
خدمات ما

از جمله نیازهای شهری می توان به نیازهای درمانی به خصوص نیازهای درمانی دندانپزشکی اطفال و کودکان اشاره نمود.

تعدادی کلینیک دندانپزشکی در فردیس کرج وجود دارد که در آنها خدمات دندانپزشکی بزرگسال انجام می شود. ولی خدمات دندانپزشکی اطفال در آنها ارائه نمیشود یا به دلیل کمبود دندانپزشک متخصص اطفال با وقت های طولانی و بعضا چند ماه بعد میتوانند نوبت بگیرند.
والدین با  توجه به عدم وجود یک مطب دندانپزشکی مخصوص کودکان ، مجبور مى شوند به كرج یا تهران بروند.

مطب دندانپزشکی کیانا دکتر بهاره ظفری این مشکل را حل کرده است.

و همه روزه (بجز روزهای تعطیل) از ساعت 10:00 صبح تا 20:00 شب در حال خدمات رسانی به اطفال و کودکان عزیز می باشد.

مصاحبه با جام و جم دکتر بهاره ظفری