کشیدن دندان و فضانگهدار

کشیدن دندان و فضانگهدار

زمانی که دندان به مقدار زیادی از بین رفته باشد یک دندانپزشک کودکان خوب و مجرب تمام سعی خود را می کند که دندان را در دهان کودک حفظ کند.
اما در صورتی که با روش های ترمیمی نتواند آن را در دهان حفظ نماید مجبور به کشیدن آن می شود.
زمانی که دندان شیری کشیده می شود، دندانپزشک کودکان برای اینکه فضای کافی برای رشد دندان دائمی را حفظ نماید از دستگاه فضا نگهدار استفاده می کند
فضا نگهدار ها مانع از حرکت دندان به سمت فضای خالی شده و به این ترتیب فضای کافی برای رشد دندان دائمی در دهان کودک حفظ می شود
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.